GRANDTABIEN

รับจอง รับล็อค

และจัดหาทะเบียนรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์
ซื้อ-ขาย เลขสวย เลขประมูล
และรับสลับเลขทะเบียนรถ

Tel : 06-2828-9798 คุณเกมส์ / 095-4466-959 คุณนุ่น

ค้นหาป้ายทะเบียน

ราคาป้ายทะเบียน

0600,000

ประเภทป้ายทะเบียน

บริษัท เบทเทอร์ฮาล์ฟ จำกัด (เลขนิติบุคคล : 0125565001799)

รับซื้อ/ขาย/จอง ทะเบียนเลขสวย เลขมงคล

ทะเบียนประมูล ทะเบียน VIP เเละจัดหาเลขทะเบียนตามสั่ง

ทะเบียนประมูลกราฟฟิค

2ขฎ 7337

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 7337

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 3003

฿36,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 3003

฿36,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 3737

฿36,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 3737

฿36,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 7667

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 7667

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 7733

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฌ 7733

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 7766

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 7766

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฐ 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 7373

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 7373

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนผลรวมมงคล

32

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

36

4ขส 6665

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขส 6665

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 36
เป็นเลขดีมาก ความรักเด่นมากๆ พื้นฐานครอบครัวดีอบอุ่น มีคู่ครอง มีหลักฐานมั่นคง มีความรู้ที่ดี ขยันขันแข็ง มีความเกื้อหนุนปรองดองกัน มีชื่อเสียง มีความสดชื่นของชีวิต มีคนช่วยเหลืออย่างดีทั้งเพื่อนและผู้ใหญ่ การงานก้าวหน้าเร็วมาก จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก พลังความสำเร็จมีมากส่งเสริมเกือบทุกอาชีพ

19

3ขน 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขน 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

32

3ขห 7771

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขห 7771

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

23

4ขว 74

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขว 74

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

19

3ขฬ 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขฬ 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

32

3ขส 4844

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขส 4844

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

23

3ขห 4441

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขห 4441

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

เลขทะเบียนหมวดเก่าไม่มีเลขหน้า

ษร 103

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

ษร 103

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

พษ 4656

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

พษ 4656

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

จก 5359

฿29,900

กรุงเทพมหานคร

จก 5359

฿29,900

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7555

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7555

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

ฐฉ 332

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ฐฉ 332

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ฎม 6663

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ฎม 6663

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ษย 4445

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ษย 4445

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

พก 3332

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

พก 3332

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถเลข 2 หลัก

23

4ขว 74

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขว 74

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

2ขฎ 31

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 31

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

19

4ขฬ 71

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

4ขฬ 71

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

4ขฎ 74

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

4ขฎ 74

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

9กศ 76

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

9กศ 76

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขย 13

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขย 13

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฮ 13

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฮ 13

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 41

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฒ 41

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถเลข 3 หลัก

ษร 103

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

ษร 103

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 434

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 434

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

4ขศ 488

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

4ขศ 488

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

4ขค 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

4ขค 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

4ขช 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

4ขช 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 131

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 131

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

ฐฉ 332

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ฐฉ 332

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถเลข 4 หลัก

4ขห 3733

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

4ขห 3733

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

2ขจ 4344

฿20,000

กรุงเทพมหานคร

2ขจ 4344

฿20,000

กรุงเทพมหานคร

3ขต 4333

฿23,000

กรุงเทพมหานคร

3ขต 4333

฿23,000

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 3343

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

2ขณ 3343

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

3ขณ 6966

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 6966

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 3334

฿24,990

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 3334

฿24,990

กรุงเทพมหานคร

4ขฒ 2555

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

4ขฒ 2555

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถกระบะ 2 ประตู/แคป

2ฒฎ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 7700

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 7700

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7733

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7733

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7070

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7070

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 6006

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 6006

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถตู้ 11 ที่นั่ง

1นข 6446

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 6446

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3773

฿46,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3773

฿46,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 7733

฿45,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 7733

฿45,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4400

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4400

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4477

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4477

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 8383

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 8383

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4433

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4433

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3443

฿50,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3443

฿50,000

กรุงเทพมหานคร