GRANDTABIEN

รับจอง รับล็อค

และจัดหาทะเบียนรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์
ซื้อ-ขาย เลขสวย เลขประมูล
และรับสลับเลขทะเบียนรถ

Tel : 06-2828-9798 คุณเกมส์ / 095-4466-959 คุณนุ่น

ค้นหาป้ายทะเบียน

ราคาป้ายทะเบียน

Price Range - slider
0600,000

ประเภทป้ายทะเบียน

บริษัท เบทเทอร์ฮาล์ฟ จำกัด (เลขนิติบุคคล : 0125565001799)

รับซื้อ/ขาย/จอง ทะเบียนเลขสวย เลขมงคล

ทะเบียนประมูล ทะเบียน VIP เเละจัดหาเลขทะเบียนตามสั่ง

ทะเบียนประมูลกราฟฟิค

2ขศ 7373

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 7373

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขว 7733

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขว 7733

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขน 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขน 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขว 6006

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขว 6006

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขล 7337

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขล 7337

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขล 1313

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขล 1313

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขว 3003

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขว 3003

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขร 3113

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขร 3113

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนผลรวมมงคล

32

2ขล 4774

฿44,000

กรุงเทพมหานคร

2ขล 4774

฿44,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

32

2ขว 3883

฿45,000

กรุงเทพมหานคร

2ขว 3883

฿45,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

32

2ขย 3377

฿45,000

กรุงเทพมหานคร

2ขย 3377

฿45,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

32

2ขพ 7733

฿46,000

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 7733

฿46,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

19

2ขศ 1331

฿47,000

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 1331

฿47,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

19

2ขศ 3113

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

2ขศ 3113

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

32

2ขผ 7337

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 7337

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

32

2ขพ 3377

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

2ขพ 3377

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

เลขทะเบียนหมวดเก่าไม่มีเลขหน้า

32

ฎศ 7733

฿75,000

กรุงเทพมหานคร

ฎศ 7733

฿75,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

ชถ 2200

฿75,000

กรุงเทพมหานคร

ชถ 2200

฿75,000

กรุงเทพมหานคร

ชฎ 7744

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ชฎ 7744

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ชพ 7733

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ชพ 7733

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

23

ชถ 7337

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ชถ 7337

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

ญฮ 7447

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ญฮ 7447

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ฌพ 3131

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ฌพ 3131

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ษร 1313

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ษร 1313

฿79,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถเลข 2 หลัก

1ขน 76

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

1ขน 76

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

5ขต 37

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

5ขต 37

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

4ขส 76

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขส 76

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฌ 13

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฌ 13

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

23

5ขฎ 83

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฎ 83

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

2ขฎ 31

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 31

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

23

5ขณ 74

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

5ขณ 74

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

23

5ขฎ 74

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฎ 74

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

ทะเบียนรถเลข 3 หลัก

1ขบ 434

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 434

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

24

5ขฌ 813

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฌ 813

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 24
เป็นเลขดีมาก เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นค่าพลังที่สมบูรณ์มาก มีไหวพริบดี ฉลาด ไม่ถือตัว มีความเป็นมิตรมาก ใครมาขอความช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธ เป็นคนรอบคอบรู้จักวางแผน ประสบความสำเร็จดีมาก เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉานมีเสน่ห์ เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล

5ขข 676

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

5ขข 676

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

23

5ขด 681

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

5ขด 681

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

5ขญ 434

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

5ขญ 434

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

5ขง 990

฿31,000

กรุงเทพมหานคร

5ขง 990

฿31,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฉ 966

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฉ 966

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

19

5ขฌ 700

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

5ขฌ 700

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

ทะเบียนรถเลข 4 หลัก

3ขง 7565

฿13,000

กรุงเทพมหานคร

3ขง 7565

฿13,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 9700

฿10,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 9700

฿10,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 9323

฿16,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 9323

฿16,000

กรุงเทพมหานคร

23

4ขบ 8313

฿15,000

กรุงเทพมหานคร

4ขบ 8313

฿15,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

4ขห 3733

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

4ขห 3733

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

3ขข 3132

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

3ขข 3132

฿18,000

กรุงเทพมหานคร

7กฆ 2229

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

7กฆ 2229

฿22,000

กรุงเทพมหานคร

3ขต 4333

฿23,000

กรุงเทพมหานคร

3ขต 4333

฿23,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถกระบะ 2 ประตู/แคป

2ฒพ 7700

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 7700

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7733

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7733

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 6600

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 6600

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 6600

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 6600

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถตู้ 11 ที่นั่ง

1นข 7733

฿45,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 7733

฿45,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4400

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4400

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3773

฿46,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3773

฿46,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3434

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3434

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4004

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4004

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4433

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4433

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3443

฿50,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3443

฿50,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3113

฿50,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3113

฿50,000

กรุงเทพมหานคร