GRANDTABIEN

รับจอง รับล็อค

และจัดหาทะเบียนรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์
ซื้อ-ขาย เลขสวย เลขประมูล
และรับสลับเลขทะเบียนรถ

Tel : 06-2828-9798 คุณเกมส์ / 095-4466-959 คุณนุ่น

ค้นหาป้ายทะเบียน

ราคาป้ายทะเบียน

0600,000

ประเภทป้ายทะเบียน

บริษัท เบทเทอร์ฮาล์ฟ จำกัด (เลขนิติบุคคล : 0125565001799)

รับซื้อ/ขาย/จอง ทะเบียนเลขสวย เลขมงคล

ทะเบียนประมูล ทะเบียน VIP เเละจัดหาเลขทะเบียนตามสั่ง

ทะเบียนประมูลกราฟฟิค

1ขห 7700

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

1ขห 7700

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

1ขห 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

1ขห 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 4774

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 7337

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 7337

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 7667

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 7667

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 7676

฿38,000

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 7676

฿38,000

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 7733

฿38,000

กรุงเทพมหานคร

1ขษ 7733

฿38,000

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 4004

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 4004

฿37,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนผลรวมมงคล

32

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

14

3ขว 1101

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขว 1101

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 14
เป็นเลขดีมาก มักจะส่งเสริมให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง มีความรู้สติปัญญาเหนือคนอื่นๆ รู้เท่าทัน ไม่โดนคดโกงหลอกง่าย ทำงานประสบความสำเร็จ มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทางด้านหน้าที่การงาน เป็นคนสมองเฉียบแหลมว่องไว กล้าคิดกล้าทำหล้าตัดสินใจ มีชื่อเสียงกว้างไกล เป็นคนที่ยึดถือความถูกต้อง ชอบความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ความรักก็ราบรื่นได้แฟนคู่ครองที่ดี ลูกหลานครอบครัวสบาย มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคไม่ย่อท้อ

19

3ขน 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขน 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

32

3ขห 7771

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขห 7771

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

19

4ขต 37

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขต 37

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

23

3ขห 4441

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขห 4441

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 23
เป็นเลขดีมาก เป็นคนเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จ ชอบเอาชนะคนอื่นไม่ยอมคน เป็นคนสนใจเรื่องการศึกษาหาความรู้ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นคนที่โชคดีอย่างมากในเรื่องความรักเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ใครๆก็หลง ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม หรืองานที่ต้องอาศัยประโยชน์จากเพศตรงข้ามจะดี

32

3ขส 4844

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขส 4844

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

19

3ขฬ 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

3ขฬ 6111

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

เลขทะเบียนหมวดเก่าไม่มีเลขหน้า

ญพ 280

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ญพ 280

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

พษ 4656

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

พษ 4656

฿29,000

กรุงเทพมหานคร

จก 5359

฿29,900

กรุงเทพมหานคร

จก 5359

฿29,900

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7555

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

ฆต 7555

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

ษม 5755

฿34,000

กรุงเทพมหานคร

ษม 5755

฿34,000

กรุงเทพมหานคร

ฎม 6663

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ฎม 6663

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

พก 3332

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

พก 3332

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

24

ฐข 3433

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ฐข 3433

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 24
เป็นเลขดีมาก เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นค่าพลังที่สมบูรณ์มาก มีไหวพริบดี ฉลาด ไม่ถือตัว มีความเป็นมิตรมาก ใครมาขอความช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธ เป็นคนรอบคอบรู้จักวางแผน ประสบความสำเร็จดีมาก เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาว่องไวแตกฉานมีเสน่ห์ เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล

ทะเบียนรถเลข 2 หลัก

4ขภ 87

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขภ 87

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

19

4ขต 37

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขต 37

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 19
เป็นเลขดีมาก ชอบศึกษาหาความรู้ ชีวิตมักประสบความสำเร็จ มีสติปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม ได้รับความอุปการะจากผู้ใหญ่ จะได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคม จะได้ตำแหน่งใหญ่โตในหน้าที่การงาน ไม่อับจนมีคนช่วยเหลือ ส่งผลดีให้กับอนาคตพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

4ขธ 43

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขธ 43

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 31

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฎ 31

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

15

4ขถ 71

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

4ขถ 71

฿32,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 15
เป็นเลขดีมาก มักจะเป็นคนมีเสน่ห์ มีอารมณ์ดี น่าดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเพื่อนมาก และอาจจะมีโอกาสมีคนรักหลายๆคนได้ เพราะความอัธยาศัยดีของคุณ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเสมอ คุณมีดีที่คำพูด วาจาเป็นเลิศ เข้ากับคนได้ทุกระดับ อ่านใจคนเก่ง มักจะได้รับของตอบแทน จากผู้อื่นเสมอๆ มีสติปัญญาดี รู้จักพลิกแพลงเรื่องต่างๆด้วยคำพูด แก้ผิดเป็นถูกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชีวิตรุ่งเรือง

9กศ 76

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

9กศ 76

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

4ขฎ 74

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

4ขฎ 74

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขญ 13

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

2ขญ 13

฿35,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถเลข 3 หลัก

3ขฐ 434

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขฐ 434

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 434

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 434

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

4ขฐ 165

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

4ขฐ 165

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ญพ 280

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

ญพ 280

฿28,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 131

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

3ขถ 131

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

4ขช 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

4ขช 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

4ขค 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

4ขค 966

฿30,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถเลข 4 หลัก

2ขผ 6664

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

2ขผ 6664

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

32

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

1ขค 6667

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 32
เป็นเลขดีมาก งานทุกอย่างที่ลงมือทำจะประสบความสำเร็จ เป็นคนมีหลักการดี ผู้ใหญ่จะเอ็นดู มีคนรักใคร่ ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ

3ขณ 6966

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขณ 6966

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขต 4333

฿23,000

กรุงเทพมหานคร

3ขต 4333

฿23,000

กรุงเทพมหานคร

4ขค 2555

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

4ขค 2555

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขห 3331

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขห 3331

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 3334

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

2ขฉ 3334

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

14

3ขว 1101

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

3ขว 1101

฿25,000

กรุงเทพมหานคร

ผลรวมเลขศาสตร์
เลขศาสตร์ 14
เป็นเลขดีมาก มักจะส่งเสริมให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง มีความรู้สติปัญญาเหนือคนอื่นๆ รู้เท่าทัน ไม่โดนคดโกงหลอกง่าย ทำงานประสบความสำเร็จ มีโอกาสก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วทางด้านหน้าที่การงาน เป็นคนสมองเฉียบแหลมว่องไว กล้าคิดกล้าทำหล้าตัดสินใจ มีชื่อเสียงกว้างไกล เป็นคนที่ยึดถือความถูกต้อง ชอบความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ความรักก็ราบรื่นได้แฟนคู่ครองที่ดี ลูกหลานครอบครัวสบาย มีความเข้มแข็ง อดทน ต่อสู้อุปสรรคไม่ย่อท้อ

ทะเบียนรถกระบะ 2 ประตู/แคป

2ฒพ 7700

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 7700

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7733

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7733

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 8800

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒพ 8800

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒว 1144

฿5,900

กรุงเทพมหานคร

2ฒว 1144

฿5,900

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7373

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7070

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7070

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฎ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

2ฒฐ 7337

฿6,000

กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนรถตู้ 11 ที่นั่ง

1นข 6446

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 6446

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3773

฿46,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3773

฿46,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 7733

฿45,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 7733

฿45,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 3388

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 3388

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4433

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4433

฿48,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 4400

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4400

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4477

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 4477

฿47,500

กรุงเทพมหานคร

1นข 8383

฿49,000

กรุงเทพมหานคร

1นข 8383

฿49,000

กรุงเทพมหานคร