GRANDTABIEN

รับจอง รับล็อค

และจัดหาทะเบียนรถยนต์ / มอเตอร์ไซค์
ซื้อ-ขาย เลขสวย เลขประมูล
และรับสลับเลขทะเบียนรถ

Tel : 06-2828-9798 คุณเกมส์ / 095-4466-959 คุณนุ่น

ผลรวมเลขศาสตร์

สำหรับตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถมงคล นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อและหลักการเลขศาสตร์ โดยทั่วไปในการตรวจเช็คเลขทะเบียนรถ ให้นำตัวเลขและตัวอักษรที่มีทั้งหมด นำมาบวกกัน โดยมีวิธีดังนี้

ให้นำตัวเลข ข้างหน้า หมวดตัวอักษร ในกรณีที่มีเลขนำหน้าหมวดตัวอักษร นำมาบวกกับค่าตัวอักษรที่แปลงเป็นตัวเลขตามหลักการเลขศาสตร์แล้ว

ให้นำผลที่ได้มาจากข้อ 1 บวกกับตัวเลขหลังตัวอักษร อีกครั้ง เช่น 8 กก 7878 คือให้แปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข (ดูการแปลงค่าตัวอักษรด้านล่าง) ซึ่งตัวอักษร ก คือ เลข 1 และ ตัวอักษร ก คือ เลข 1 นำมาบวกกันได้ 2 ซึ่งทะเบียนรถ 8 กก 7878 ก็จะบวกค่าดังนี้ 8+1+1+7+8+7+8 = 40

นำผลรวม 40 ที่ได้ ลงไปเปรียบเทียบกับตัวเลขมงคลด้านล่าง

ตารางแปลงค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข

ตัวอักษรตัวเลข
ก ด ถ ท ภ ฤ1
ข บ ป ง ช2
ต ฑ ฒ ฆ3
ค ธ ร ญ ษ4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ5
จ ล ว อ6
ซ ศ ส7
ย ผ ฝ พ ฟ8
ฏ ฐ9

หลักการผลรวมเลขศาสตร์

ตรวจเช็คเลขทะเบียน ดูดวงทะเบียนรถ ดูดวงเลขทะเบียนรถสวยนั้น ให้นำผลลัพธ์ที่ได้มาจากวิธีการข้างต้น มาตรวจสอบเลขมงคลของท่านได้ ดังนี้

กลุ่มเลขผลรวมที่ให้คุณ ในระดับที่ดีมาก คือตัวเลข 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54
กลุ่มเลขผลรวมที่ให้คุณ ในระดับดี  คือตัวเลข  8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53

เลขศาสตร์ที่ผลรวมดีมาก จะอยู่ในหมวดหมู่ ทะเบียนสวยเลขมงคล